Huỳnh Nguyên Thảo

Music Producer

Huỳnh Nguyên Thảo on SoundBetter

Huỳnh Nguyên Thảo sinh ngày 18/10/2002 với nickname "Doublet" là một nhà sản xuất âm nhạc cũng như một rapper thuộc DSG music, với khả năng sáng tạo và sự độc lập trong tư duy âm nhạc nên những sản phẩm âm nhạc of Doublet luôn đa dạng nhiều màu sắc, Doublet đã cho ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc như: "Đêm hôm qua", "Tell Me", .... nhiều sản phẩm khác

Tell me about your project and how I can help, through the 'Contact' button above.

Languages

  • Vietnamese
GenresSounds Like
  • HipHopWorld
Gear Highlights
  • Doublet
More Photos
More Samples