Haavard T. on SoundBetter
Videre så er kredittkort den sikreste måten å handle på, der man beskytter seg selv mot svindel. <a href="http://">hjemmeside</a>